Värdnamn

Värdnamn från Server (172.16.5.201) för IP 2a06:98c0:3600::103. Värdnamn kan ha bifogat namnet på en domännamnssystem (DNS) -domän, separerad från den värdspecifika etiketten med en period ("punkt"). I sistnämnda form kallas också ett värdnamn ett domännamn.

📱 Ingång

 

Vad är värdnamnet?

I datornätverk är ett värdnamn (arkaiskt nodnamn) en etikett som tilldelas en enhet som är ansluten till ett datornätverk och som används för att identifiera enheten i olika former av elektronisk kommunikation, till exempel World Wide Web.

Värdnamnet har vanligtvis två former. Det ena är användarnamnet, det kan helt enkelt bestå av ett enda ord eller en fras, eller ett strukturerat namn. En annan används för datorer för att komma åt Internet, som är separerad från den värdspecifika etiketten med en punkt ("prick") för att bilda ett fullständigt kvalificerat domännamn (FQDN). Värdnamn som inkluderar DNS-domäner lagras ofta i domännamnssystemet tillsammans med IP-adresserna till den värd som de representerar i syfte att mappa värdnamnet till en adress, eller den omvända processen.

Varför måste jag ställa in ett värdnamn för min dator?

En dators värdnamn är namnet som den körs på nätverket. Att ställa in ett värdnamn för datorn kan skilja den här datorn från andra enheter i LAN, så att det är lättare att hitta motsvarande enhet när du kommer åt varandra. Det bör dock noteras att värdnamnet på datorn kan ändras fritt.

Hur kontrollerar jag värdnamnet på min dator?

Metod 1: Visa värdnamnet för datorn från systemet och säkerheten

 • Öppna kontrollpanelen, välj System och säkerhet och öppna den.
 • Klicka på Visa datornamn under System.
 • Du kan se namnet på den här datorn från Systeminformation.

Metod 2: Använd kommandot för att se värdnamnet för datorn

 • Sök efter cmd i Windows-sökrutan eller tryck på Win+R och skriv cmd för att öppna kommandotolken.
 • Ange värdnamn i kommandotolken och tryck sedan på Retur för att se värdnamnet.
  Eller ange ipconfig/all i kommandotolken och tryck på Enter för att se värdnamnet.

Hur ändrar jag värdnamnet på min dator?

 • Öppna kontrollpanelen, välj System och säkerhet och öppna den.
 • Klicka på Visa datornamn under System.
 • Klicka på Byt namn på den här datorn under Systeminformation för att öppna ett nytt fönster.
 • Ange ett nytt datornamn och klicka sedan på Nästa för att starta om datorn, allt är klart.
ping IP

Wikipedia : Hostname(en)

In computer networking, a hostname (archaically nodename) is a label that is assigned to a device connected to a computer network and that is used to identify the device in various forms of electronic communication, such as the World Wide Web. Hostnames may be simple names consisting of a single word or phrase, or they may be structured. Each hostname usually has at least one numeric network address associated with it for routing packets for performance and other reasons.

Internet hostnames may have appended the name of a Domain Name System (DNS) domain, separated from the host-specific label by a period ("dot"). In the latter form, a hostname is also called a domain name. If the domain name is completely specified, including a top-level domain of the Internet, then the hostname is said to be a fully qualified domain name (FQDN). Hostnames that include DNS domains are often stored in the Domain Name System together with the IP addresses of the host they represent for the purpose of mapping the hostname to an address, or the reverse process.

Internet hostnames

...🔗 Hostname ( en )
🌐: اسم المضيف, Hostname, Nombre de equipo, نام میزبان, Nom d'hôte, Állomásnév, Nama hos, Hostname, ホスト名, 호스트명, Nama hos, Sunucu adı, Ім'я хоста, 主機名稱,

📚 Kommentar

Språk