Användarstatistik

Här är användarstatistiken. Om du vill se global data kan du ta en titt på listan med stora data

Land/Område

Land/Område | ipshu.com Kina: 47.00% Japan: 5.00% Sydkorea: 3.00% Tyskland: 3.00% Ryssland: 3.00% Kina: 47.00% Japan: 5.00% Sydkorea: 3.00% Tyskland: 3.00% Ryssland: 3.00% Kina Japan Sydkorea Tyskland Ryssland 47.00% 5.00% 3.00% 3.00% 3.00%

Användarkön

Användarkön | ipshu.com Kvinna: 33.00% Manlig: 67.00% Kvinna: 33.00% KvinnaKvinna: 33.00% Manlig: 67.00% ManligManlig: 67.00%

Användaråldersfäste

Användaråldersfäste | ipshu.com 18-24: 29.00% 25-34: 28.00% 35-44: 19.00% 45-54: 12.00% 55-64: 7.00% 18-24: 29.00% 25-34: 28.00% 35-44: 19.00% 45-54: 12.00% 55-64: 7.00% 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 29.00% 28.00% 19.00% 12.00% 7.00%

Språk

Språk | ipshu.com Kinesiska, förenklad: 47.00% Engelska: 12.00% Japanska: 5.00% Kinesiska, traditionell: 4.00% Ryska: 4.00% Kinesiska, förenklad: 47.00% Engelska: 12.00% Japanska: 5.00% Kinesiska, traditionell: 4.00% Ryska: 4.00% Kinesiska, förenklad Engelska Japanska Kinesiska, traditionell Ryska 47.00% 12.00% 5.00% 4.00% 4.00%

Webbläsare

Webbläsare | ipshu.com Chrome: 46.00% Edge: 25.00% Safari: 11.00% Android Webview: 6.00% Firefox: 3.00% Chrome: 46.00% Edge: 25.00% Safari: 11.00% Android Webview: 6.00% Firefox: 3.00% Chrome Edge Safari Android Webview Firefox 46.00% 25.00% 11.00% 6.00% 3.00%

Skärmupplösning

Skärmupplösning | ipshu.com 1024x768: 64.00% 1200x1366: 8.00% 1024x1366: 3.00% 1093x615: 2.00% 1098x618: 1.00% 1024x768: 64.00% 1200x1366: 8.00% 1024x1366: 3.00% 1093x615: 2.00% 1098x618: 1.00% 1024x768 1200x1366 1024x1366 1093x615 1098x618 64.00% 8.00% 3.00% 2.00% 1.00%

Märkning av mobila enheter

Märkning av mobila enheter | ipshu.com Apple: 28.00% Huawei: 14.00% Samsung: 13.00% Xiaomi: 10.00% OPPO: 10.00% Apple: 28.00% Huawei: 14.00% Samsung: 13.00% Xiaomi: 10.00% OPPO: 10.00% Apple Huawei Samsung Xiaomi OPPO 28.00% 14.00% 13.00% 10.00% 10.00%

Operativ system

Operativ system | ipshu.com Windows: 48.00% Android: 35.00% iOS: 14.00% Macintosh: 2.00% Linux: 1.00% Windows: 48.00% Android: 35.00% iOS: 14.00% Macintosh: 2.00% Linux: 1.00% Windows Android iOS Macintosh Linux 48.00% 35.00% 14.00% 2.00% 1.00%

Enhetskategori

Enhetskategori | ipshu.com Läsplatta: 1.00% Mobil: 48.00% Skrivbord: 51.00% Läsplatta: 1.00% LäsplattaLäsplatta: 1.00% Mobil: 48.00% MobilMobil: 48.00% Skrivbord: 51.00% SkrivbordSkrivbord: 51.00%

📚 Kommentar

Språk