Spår Rutt: 44.210.77.106

Spår Rutt från Server (172.16.5.201) till IP 44.210.77.106. Traceroute är ett diagnostikverktyg för datanätverk för att visa vägen (väg) och mäta transitförseningar av paket över ett Internet Protocol (IP) -nätverk.

📱 Ingång


Loading...

Vid beräkning är traceroute och tracert diagnostiska kommandon för datornätverk för att visa möjliga rutter (banor) och mäta transitförseningar för paket över ett Internet Protocol (IP) nätverk. Ruttens historia registreras som rundturstiderna för paketen som tas emot från varje på varandra följande värd (fjärr nod) i rutten (sökvägen); summan av medeltiderna i varje hop är ett mått på den totala tiden som har använts för att upprätta anslutningen. Traceroute fortsätter om inte alla (vanligtvis tre) skickade paket går förlorade mer än två gånger; då går anslutningen bort och rutten kan inte utvärderas. Ping, å andra sidan, beräknar endast de sista rundturstiderna från destinationspunkten.Trace Route

Wikipedia : Traceroute(sv)

Traceroute är ett program för diagnostik av datornätverk. Det används för att spåra vilken väg trafik i nätet routas, vilken väg det tar. I Windows heter motsvarande kommando tracert. I Unix-lika operativsystem används normalt UDP datagram med start på destinationsport 33434. I andra implementationer används istället ICMP eller TCP. Traceroute använder sig av IP-headerns parameter för Time To Live (TTL) för att stegvis mäta svarstid till respektive router. För att mäta skickas en serie med paket, det första paketet får TTL=1, den andra TTL=2 och ökas därefter efter hand tills destinationen nås. Samtliga implementationer förlitar sig på att routrar längs vägen returnerar ICMP typ 11, Time Exceeded, eller ICMP typ 3, Destination Unreachable. Varje router ska minska TTL med ett, när värdet blir lika med noll i ett paket ska det kastas samt en Time Exceeded skickas tillbaka till avsändaren. När traceroute når destinationsadressen förlitar den sig på att mottagaren inte lyssnar på den aktuella UDP-porten och en ICMP typ 3, Destination Unreachable, returneras. Traceroute använder sig av dessa ICMP-paket för att identifiera routerhoppen längs vägen.🔗 Traceroute ( sv )
🌐: تتبع المسار, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, تریس روت, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute,

📚 Kommentar

Språk