Spår Rutt: 3.215.16.238

Spår Rutt från Server (172.16.5.201) till IP 3.215.16.238. Traceroute är ett diagnostikverktyg för datanätverk för att visa vägen (väg) och mäta transitförseningar av paket över ett Internet Protocol (IP) -nätverk.

📱 Ingång


Loading...

Vad är traceroute?

Tracingroute är ett vanligt använt nätverksdiagnostikkommando för datorer. I Linux-system kan du använda traceroute; och i Windows kan du använda tracert. Med detta kommando kan vi spåra paketen från värden och få statistik om nätverkslatensen för dessa paket, vilket är en uppskattning av hur långt kommunikationen slutade.

Vad gör traceroute/tracert?

Kommunikationen mellan två värdar behöver ofta gå genom många mellanliggande noder. Genom att använda kommandot traceroute/tracert kan du spåra och lokalisera listan över alla routrar som passerar mellan källvärden och målvärden. Efter att ha provat olika hopp kan du äntligen fastställa att nätverksproblemet uppstår på gatewayen eller värden.

Vad är skillnaden mellan traceroute/tracert och ping?

Både ping och traceroute/tracert är vanliga kommandon för att felsöka nätverksproblem, och du kan använda båda. Men det finns subtila skillnader. Ping används främst för att testa nätverksenheters nåbarhet. Medan traceroute används för att "spåra" rutten ett paket går igenom när det når sin destination.

Hur använder man kommandot traceroute/tracert?

  • Tryck på Windows-tangenten + R för att öppna fönstret Kör.
  • Skriv cmd och klicka på OK för att öppna en kommandotolk.
  • Ange tracert, ett mellanslag, sedan IP-adressen eller värdnamnet och tryck slutligen på Enter.

Vad är meningen med informationen när du utför kommandot traceroute/tracert?

Låt oss ta zh-hans.ipshu.com som ett exempel för att spåra router på ett Windows-system, du kan få följande information.

Rad:

Den första raden: beskriver syftet med kommandot och listar målvärden/IP-adressen (220.170.186.73), och de maximala hopp som spåret kommer att passera (30).

Efterföljande rader: visa information om 10 hopp (varje hopp motsvarar en router), vilket är vägen från startpunkten till destinationen. Detta spår gick genom dessa vägar:
Gateway-adress för LAN
Wuhan Telecom, Hubeiprovinsen, Kina
Zhuzhou Telecom, Hunan-provinsen, Kina

Den sista raden: visar destinationen för spårvägen. Det är CDN-noden för Baidu Cloud Acceleration i Zhuzhou, Hunan-provinsen, Kina.

Kolumn:

Den första kolumnen: sekvensnumret anger banans hoppordning.

De 2~4 kolumnerna: tid för tur och retur. Det hänvisar till den tid det tar för ett paket att nå hoppet och sedan återvända till avsändaren. Det mäts i millisekunder. En * indikerar att paketet inte returnerades inom den förväntade tiden.

Den sista kolumnen: IP-adresser. De är IP-adressen (Internet Protocol) för den värd som routern eller domännamnet är bunden till.

Trace Route

Wikipedia : Traceroute(sv)

Traceroute är ett program för diagnostik av datornätverk. Det används för att spåra vilken väg trafik i nätet routas, vilken väg det tar. I Windows heter motsvarande kommando tracert. I Unix-lika operativsystem används normalt UDP datagram med start på destinationsport 33434. I andra implementationer används istället ICMP eller TCP. Traceroute använder sig av IP-headerns parameter för Time To Live (TTL) för att stegvis mäta svarstid till respektive router. För att mäta skickas en serie med paket, det första paketet får TTL=1, den andra TTL=2 och ökas därefter efter hand tills destinationen nås. Samtliga implementationer förlitar sig på att routrar längs vägen returnerar ICMP typ 11, Time Exceeded, eller ICMP typ 3, Destination Unreachable. Varje router ska minska TTL med ett, när värdet blir lika med noll i ett paket ska det kastas samt en Time Exceeded skickas tillbaka till avsändaren. När traceroute når destinationsadressen förlitar den sig på att mottagaren inte lyssnar på den aktuella UDP-porten och en ICMP typ 3, Destination Unreachable, returneras. Traceroute använder sig av dessa ICMP-paket för att identifiera routerhoppen längs vägen.🔗 Traceroute ( sv )
🌐: تتبع المسار, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, تریس روت, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute,

📚 Kommentar

Språk