Namnserversökning

Namnserversökning från Server (172.16.5.201) för IP 154.91.84.76. En namnserver är ett datorprogram som implementerar en nättjänst för att ge svar på frågor mot en katalogtjänst.

📱 Ingång

En namnserver är ett datorprogram som implementerar en nätverkstjänst för att ge svar på frågor mot en katalogtjänst. Den översätter en ofta mänskligt meningsfull, textbaserad identifierare till en systemintern, ofta numerisk identifikations- eller adresseringskomponent. Denna tjänst utförs av servern som svar på en begäran om tjänsteprotokoll.
Ett exempel på en namnserver är serverkomponenten i Domain Name System (DNS), ett av de två huvudsakliga namnområdena på Internet. Den viktigaste funktionen för DNS-servrar är översättning (upplösning) av mänskliga minnesvärda domännamn och värdnamn till motsvarande IP-adresser, det andra huvudnamnsutrymmet på Internet som används för att identifiera och lokalisera datorsystem och resurser på Internet.Name Server 

Wikipedia : Name server(en)

A name server refers to the server component of the Domain Name System (DNS), one of the two principal namespaces of the Internet. The most important function of DNS servers is the translation (resolution) of human-memorable domain names (example.com) and hostnames into the corresponding numeric Internet Protocol (IP) addresses (93.184.216.34), the second principal name space of the Internet which is used to identify and locate computer systems and resources on the Internet.

Although it is typically used in reference to DNS, the term name server may also be used for any computer application that implements a network service for providing responses to queries against a directory service which translates an often humanly meaningful, text-based identifier to a system-internal, often numeric identification or addressing component. This service is performed by the server in response to a service protocol request.

Domain Name Server

The Internet maintains two principal namespaces: the domain name hierarchy and the IP address system. The Domain Name System maintains the domain namespace and provides translation services

...🔗 Name server ( en )
🌐: خادم الأسماء, Domain Name System#Nameserver, Servidor de nombres, سرور نام, DNSサーバ, 네임 서버, Pelayan nama, DNS-сервер, Ad sunucusu, DNS-сервер, Máy chủ tên miền, 名称服务器,

📚 Kommentar

Språk