Innehåller min IP-adress personlig integritet?

Does my IP address contain personal privacy?

Personlig integritet avser generellt medborgarnas hemligheter som inte vill avslöja eller känna till andra (människor utanför ett visst område) i sina personliga liv. Till exempel: namn, porträtt, adress, telefonnummer, egendom, sexuell läggning, hälsotillstånd etc. IP-adressen avslöjar inte användarens personliga integritet, och IP-adressen hänvisar bara till det Internet som folk ansluter till.

Varje annan Internet-tjänst har en annan IP-adress och Internetleverantören känner till namnet och adressen på den IP-adress som är länkad till användaren, men ingen annan kan känna till detaljerna.

Men om IP-adressen inte är dold kan alla som vet hur man hittar IP-adressen hitta Internet-användarens IP-adress, men de kan bara hitta IP-adressnumret.

Detta utnyttjas emellertid ofta av hackare som kan använda IP-adresser för att övervaka användarnas och användarnas plats samt en mängd information om datorer som är anslutna till Internet, till exempel ursprungsland, stat eller provins, region och stadsinformation . IP för att bestämma.

Om en användare skickar ett mail till någon som kan upptäcka personlig information, t.ex. en hemadress, kan mottagaren använda e-postadress och IP-adress för att spåra din hemadress.

Integrerad i följande två:

1. Så länge det finns en IP-adress på Internet, vet i allmänhet bara Internetleverantören din IP-adress och IP-adressen avslöjar inte din personliga integritet. Högst kommer det att avslöja den ungefärliga platsen för din plats utan att oroa dig för mycket.

2. Via din IP-adress kan du hitta din ungefärliga plats, i allmänhet till stadsnivån, kan vissa IP-adresser också ligga på blocknivå, om du inte vill att andra ska veta din ungefärliga plats kan du ta dold IP, ändra IP och Andra skyddsåtgärder.

Språk