Skanna IP-port

Skanna porten från Server (172.16.5.201) till IP 44.210.77.106. En portscanner är en applikation avsedd att sondra en server eller värd för öppna portar.

📱 Ingång

Vänta 60 sekunder efter inlämnandet.

I datornätverk är en port en kommunikationsändpunkt. På mjukvarunivå, inom ett operativsystem, är en port en logisk konstruktion som identifierar en specifik process eller en typ av nätverkstjänst. Portar identifieras för varje protokoll- och adresskombination med 16-bitars osignerade nummer, vanligtvis känt som portnummer. De vanligaste protokollen som använder portnummer är Transmission Control Protocol (TCP) och User Datagram Protocol (UDP). Nmap (Network Mapper) är en gratis och öppen källkods nätverksskanner skapad av Gordon Lyon (även känd av hans pseudonym Fyodor Vaskovich). Nmap används för att upptäcka värdar och tjänster i ett datornätverk genom att skicka paket och analysera svaren. Skanna IP-port

Wikipedia : Port (datorteknik)(sv)

En port, uttalat [pʊʈ] används i datorteknik i flera betydelser. Internet-protokollen TCP och UDP använder portar numrerade 0–65 535 som en adress som i praktiken visar vilken process på en viss dator datapaketen hänför sig till. I UDP- och TCP-protokollen används vissa portar för väl etablerade ändamål (eng. well known ports) och portnumret används ofta synonymt med den tjänst som förväntas nås på denna port. Så använder till exempel HTTP-protokollet port 80 (jämför WWW och URL) och SMTP-protokollet port 25 (epost-servrar). Sambandet mellan välkända portar och tjänster framgår i Unix ur filen /etc/services. Portarna med nummer under 1024 är i många operativsystem reserverade för administratören, medan högre portnummer kan användas fritt, varför webbservrar ibland hittas på adressen 8000 eller 8080 istället för 80. Enkla brandväggar använder ofta portinformationen för att begränsa tillgången till olika tjänster. Ingenting (annat än konvention och eventuella lokala begränsningar) hindrar en enskild administratör eller datoranvändare att låta serverprocesser erbjuda tjänster på andra portar än de etablerade. Samma högre portnummer används därför ofta av icke-relaterade tjänster, och filtrering enligt portnummer är ofta lätt att kringgå i enskilda fall.🔗 Port (datorteknik) ( sv )
🌐: منفذ (شبكات), Мрежов порт, Síťový port, Ip-port, Port (Schnittstelle), Port (computer networking), Puerto de red, درگاه (شبکه‌های رایانه‌ای), Portti (tietoliikenne), Port matériel, פורט (תקשורת), Porta (jaringan komputer), Porta (informatica), 入出力ポート, 컴퓨터 하드웨어 포트, Port (sprzęt komputerowy), Porta (redes de computadores), Port (rețea), Порт (компьютер), Port (ağ), Порт протоколу, 通訊埠,

Wikipedia : Nmap(sv)

Nmap är en fri portskanner. Den används för att upptäcka tjänster eller servrar i ett datornätverk, och kan därför användas för att utvärdera den nätverkstekniska säkerheten i datorer. Typiskt används Nmap för att se på vilka TCP-portar som olika datorer svarar på. Nmap kan i vissa fall ta reda på vilken servermjukvara som körs på den porten, och göra en kvalificerad gissning på vilket operativsystem som körs på måldatorn. Nmap finns för flera olika operativsystem. Programmet självt är kommandoradsbaserat, men det finns flera olika grafiska användargränssnitt som kan underlätta användandet. Nmap används av Trinity i filmen Matrix när hon ska hacka ett elnät.🔗 Nmap ( sv )
🌐: إن ماب, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, ان‌مپ, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap,

📚 Kommentar

Språk